Zde je ukázka rozměrnějších a komplikovanějších výtvorů. Především se jedná o řezby z tvrdého ořechového dřeva, olejomalby a různé kombinované techniky. Náměty často vycházejí z klasických historických děl, které jsou následně překrouceny a pokřiveny ve významu. Jedná se o průřez tvorbou za posledních několik let. RASE